Neuromotorische revalidatie

Dit is de revalidatie van patiënten met een probleem dat zich voordoet op het niveau van de hersenen, het ruggenmerg of de zenuwen. Ook spierziekten worden meestal in deze groep ondergebracht. Bij elke patiënt kunnen er zich andere symptomen voordoen, naargelang waar het probleem zich manifesteert. Een individuele aanpak is daarom van het grootste belang en dit in overleg met de patiënt.

De kinesiste die u zal behandelen heeft een master in de motorische revalidatie en kinesitherapie, met een specialisatie in de neuromotorische revalidatie. Zij reikt patiënten een helpende hand met fysieke steun, vakkennis en ervaring met een aangepaste oefentherapie. Zij behandelt patiënten met neurologische aandoeningen zoals:

  • CVA of beroerte
  • Ziekte van Parkinson
  • MS
  • ALS
  • Neuromusculaire aandoeningen of spierziekten
  • Dwarslaesie
  • andere Niet-Aangeboren-Hersenaandoeningen

Bij een neuromotorische revalidatie is vaak een lange weg af te leggen en moet men veel geduld opbrengen. Aangezien de recuperatie de stabilisatie van neurologische en motorische functies zeer complex is en enorm veel tijd vraagt. Herstel zien we dus niet van de ene op de andere dag, maar wel als we evalueren over een langere tijdspanne. Bij patiëtnen met neurodegeneratieve aandoeningen wordt de focus gelegd op comfort verbeteren en het zo lang mogelijk behouden van de fysieke en mentale mogelijkheden.