Praktisch

Wij werken enkel op afspraak. Als u een afspraak wil maken, kan u ons telefonisch contacteren op 0496/87.47.40.

Bij de eerste afspraak brengt u mee:

  • elektronisch paspoort
  • doktersvoorschrift (Let op: de behandelingen moeten gestart worden binnen de 2 maanden na de datum van het voorschrift)
  • klevertjes van het ziekenfonds
  • eventuele verslagen, medische beeldvorming,…

In onze groepspraktijk werken we gedeconventioneerd. Voor verdere informatie hieromtrent kan u steeds bij ons terecht.
Indien u zich financieel in een moeilijke situatie bevindt, kan u gebruik maken van een derdebetalersregeling, waarbij u alleen het remgeld aan ons dient te betalen. Gelieve dit vooraf aan te geven.

Indien een afspraak niet kan doorgaan, gelieve ons 24u op voorhand te verwittigen. Zoniet, wordt de behandeling aangerekend zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

%d bloggers liken dit: